آسانسور ویلچر

آسانسور حمل ویلچر
آسانسور ویلچر بالاکو با ظرفیت 600 کیلوگرم معادل آسانسور مسافری 8 نفره با ابعاد مفید کابین عرض 110، عمق 140 و ارتفاع 220 سانتیمتر با درب تمام اتوماتیک سانترال یا تلسکوپی عرض 80 با کلیه تمهیدات استاندارد آسانسور حمل ویلچر در دو نوع سیستم هیدرولیک و کششی طراحی و اجرا می شود.

فهرست مطالب

آسانسور ویلچر چیست؟

آسانسور ویلچر بر، آسانسوری است که برای استفاده افراد کم توان با ویلچر بکارگرفته می شود. به عبارتی آسانسورهای ویلچربر دارای ویژگی هایی هستند که برای استفاده افراد کم توان مناسب سازی شده اند. این ویژگی ها شامل، حداقل ظرفیت مفید کابین، ابعاد مفید کابین و همچنین درب آسانسور و برخی شرایط دیگر است که در این مقاله مورد بررسی کامل قرار گرفته است.

آسانسور ویلچر در چه ساختمان هایی ضروری است؟

بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 15، در تمام ساختمان هایی که وجود آسانسور الزامی است، می بایست حداقل یک دستگاه آسانسور، قابلیت حمل ویلچر طبق شرایط و الزامات را دارا باشد. بر این اساس اگر ساختمانی یک آسانسور داشته باشد باید آن آسانسور مخصوص ویلچر در نظر گرفته شود.

ظرفیت آسانسور ویلچر بر

ظرفیت آسانسور مناسب برای جابجایی افراد کم توان یا معلولین جسمی یا حمل افراد با ویلچر باید مطابق استاندارد تعیین شود. در استاندارد، ظرفیت مفید کابین آسانسور حمل ویلچر حداقل 600 کیلوگرم است. این ظرفیت معادل ظرفیت یک آسانسور 8 نفره است.

ابعاد آسانسور ویلچر بر

ابعاد کابین آسانسور مناسب حمل افراد کم توان باید مطابق الزامات مبحث پانزدهم باشد. بر این اساس عرض کابین باید حداقل 110 سانتیمتر و عمق آن حداقل 140 سانتیمتر باشد. البته این اندازه ها میتواند بزرگ تر طراحی و اجرا شود. ولی چنانچه هر یک از اندازه ها مورد اشاره برای عرض و عمق کابین آسانسور، کمتر از مقادیر عنوان شده باشند، نمی توان آن را مناسب حمل ویلچر دانست. به عبارت دیگر حتی اگر مساحت مفید کابین بزرگ تر از الزامات استاندارد باشد ولی یکی از اندازه ها کوچکتر باشد آن آسانسور، مخصوص حمل ویلچر محسوب نمی شود. برای مثال اگر عمق آسانسور 200 سانتیمتر ولی عرض آن 100 سانتیمتر باشد، آسانسور ویلچربر محسوب نمی شود. چاهک آسانسور ویلچربر در تناسب با ابعاد کابین، نوع درب ها و ورودی ها و سیستم محرکه اجرا می شود.

درب آسانسور ویلچر بر

بر اساس مقررات ملی ساختمان، عرض درب آسانسور باید حداقل 80 سانتیمتر در نظر گیرم. البته در مبحث 15 توصیه شده درب آسانسور، از نوع اتوماتیک و به عرض 90 سانتیمتر طراحی و اجرا شود. همچنین تصریح شده است که مسیر دسترسی به درب آسانسور خصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند طراحی کنیم. در آسانسورهای ویلچربر سیستم کنترل درب ها باید بنحوی تنظیم شود که زمان باز ماندن درب از 2 تا 20 ثانیه قابل تنظیم باشد.

آسانسور برای جابجایی ویلچر

ویژگی های کابین آسانسور افراد کم توان

در کابین آسانسور ویلچر بر باید حداقل یک دستگیره روی یک دیوار تعبیه شود. این دستگیره باید در ارتفاع 90 سانتیمتر از کف کابین نصب شود. مساحت مقطع این دستگیره باید در محدوده بین 3 تا 4.5 سانتیمتر و با شعاع انحنای 1 سانتیمتر طراحی شود. دستگیره مورد اشاره را باید به نحوی کار بگذاریم تا فاصله آن از دیوار کابین حداقل 3.5 سانتیمتر باشد.

در برخی از آسانسورهای حمل افراد کم توان یا معلولین، نیاز به تعبیه یک صندلی تاشو داخل کابین وجود دارد. در این شرایط نشینمن این صندلی باید دست کم 30 سانتیمتر عمق و 40 سانتیمتر عرض داشته باشد. این صندلی تاشو باید در موقعیتی تعبیه شود که 50 سانتیمتر از کف کابین ارتفاع داشته باشد. همچنین باید ظرفیت تحمل این صندلی دست کم 100 کیلوگرم باشد.

هشدار صوتی

ضروری است هنگام رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر و در شروع باز شدن درب طبقه یک آلارم عمل کند. این آلارم باصدایی که شدت آن قابل تنظیم بین 35 تا 65 دسیبل است، رسیدن کابین را به ما هشدار میدهد. همچنین علاوه بر وجود نشانگر جهت حرکت آسانسور در داخل کابین، باید جهت حرکت به صورت سیگنال صوتی نیز اعلام شود. در این خصوص، سیگنال های صوتی منقطع تکی برای اطلاع حرکت آسانسور در جهت بالا بکارگرفته می شوند.  همچنین از سیگنال های صوتی منقطع دوتایی برای مشخص کردن حرکت کابین در جهت پایین استفاده می شود.

تراز شدن کابین با طبقات

کابین آسانسور و کف طبقات به منظور سهولت عبور و حرکت ویلچر باید به خوبی هم تراز شوند. حداکثر رواداری توقف در تراز طبقه در آسانسورهای حمل ویلچر مثبت و منفی 1 سانتیمتر است. بنابراین توقف کابین با اختلاف عمودی بیشتر از یک سانتیمتر از کف طبقه قابل قبول نیست.

سیستم تراز طبقه مجدد

آسانسور ویلچربر باید به سیستمی برای هم سطح سازی مجدد خودکار مجهز باشد. البته بسیاری از سیستم های کنترل آسانسور بصورت پیش فرض دارای این قابلیت میباشند. در هر حال این موضوع مربوط به الزامات مبحث 15 بوده و عدم رعایت آن قابل قبول نیست.

دکمه باز ماندن درب

در آسانسورهای حمل ویلچر باید برای باز ماندن درب کابین پیش بینی لازم صورت گیرد. بدین منظور کابین باید دکمه ای برای باز ماندن درب کابین و طبقه برای مدت زمانی بیشتر از حالت عادی تعبیه شود. این موضوع به این دلیل است که ورود و خروج افراد با ویلچر زمان بیشتری صرف می کند و می بایست برای ایمنی و سهولت کاربر با صندلی چرخدار تمهیدات لازم صورت گیرد.

سرویس آسانسور حمل ویلچر

آسانسور ویلچر بر مانند هر آسانسور دیگری باید تحت پوشش یک برنامه منظم ادواری سرویس و نگهداری قرار گیرد. قراردادهای سرویس و نگهداری آسانسور بصورت یکساله منعقد می شوند و انجام سرویس ها ماهیانه صورت میگیرد. برای محاسبه هزینه سرویس و نگهداری می توانید به سایت سندیکای آسانسور و پله برقی مراجعه کنید.

جمع بندی و خلاصه

در این نوشته آسانسورهای حمل صندلی چرخ دار یا به اختصار آسانسور ویلچر بر، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، تعریف و مشخصات کلی عنوان شد، سپس به بررسی ظرفیت، ابعاد کابین و ویژگی های درب پرداختیم. همچنین الزامات مهم استاندارد و مبحث 15 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با آسانسور ویلچر بر تشریح شد.