انواع آسانسور هیدرولیک

آسانسور هیدرولیکی جک از بغل

آسانسور هیدرولیک جک از بغل

آسانسور هیدرولیک جک از بغل چست؟ آسانسور هیدرولیک جک از بغل نوعی از آسانسور هیدرولیک است که در آن جک یا جک های هیدرولیک در کنار کابین آسانسور جانمایی می شوند. این نوع آسانسور می

بیشتر »
آسانسور هیدرولیک جک از زیر

آسانسور هیدرولیک جک از زیر

آسانسور هیدرولیک جک از زیر آسانسور هیدرولیک جک از زیر یکی از انواع آسانسور هیدرولیک است که در آن جک هیدرولیک بصورت مستقیم به زیر کابین متصل میشود. البته اتصال مستقیم جک، به یوک کابین

بیشتر »

انواع آسانسور هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک را می توان بر اساس فاکتورهای گوناگونی گروه بندی کرد. مهمترین فاکتورها برای گروه بندی آسانسور هیدرولیک، ساختار جک، روش نصب جک، ساختمان جک و نوع پاوریونیت است. در زیر هر یک از انواع آسانسور هیدرولیک مختصرا شرح داده شده است.

انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس ساختار جک

سیستم های هیدرولیک در آسانسور می توانند به روش های مختلفی از نظر نحوه اعمال نیرو به جک طراحی شوند. جک هیدرولیک به دو نوع کششی یا فشار تحت تاثیر نیرو قرار می گیرد.

آسانسور هیدرولیک با جک فشاری

بیشتر آسانسورهای هیدرولیک با جک فشاری طراحی می شوند. در این حالت نیرو به پیستون جک بصورت قائم اعمال می شود.

آسانسور هیدرولیک با جک کششی

در آسانسورهای هیدرولیک کششی پیستون جک تحت اثر نیروی کششی قرار می گیرد. برای بالا رفتن کابین جک بصورت معکوس به پایین حرکت می کند و بر عکس.

انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس نوع نصب جک

یکی از مهمترین روش های دسته بندی آسانسورهای هیدرولیکی نحوه نصب و اتصال جک به کابین است. در این دسته بندی تعداد جک، محل قرار گیری جک، و روش مستقیم یا غیرمستقیم بودن اتصال جک مورد توجه قرار می گیرد.

آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار غیرمستقیم 1:2

در روش جک در کنار غیرمستقیم یک جک در کنار کابین از طریق سیم بکسل و فلکه به کابین بصورت غیرمستقیم نصب می شود. در این روش نسبت حرکت جک به کابین 1 به 2 است.

آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار غیرمستقیم 1:2

در این مدل از دو جک (دوبل) برای حرکت کابین استفاده می شود. جک های هیدرولیک هر دو بصورت غیرمستقیم و با نسبت 1 به 2 عمل می کنند.

آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم 1:1

در این روش، آسانسور با استفاده از یک جک به شیوه مستقیم نصب به کابین عمل می کند. نسبت حرکت جک به کابین 1 به 1 است و سیم بکسل و فلکه وجود ندارند.

آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم 1:1

یکی دیگر از مدل های رایج برای آسانسورهای سنگین و بزرگ بکارگیری دو جک در کنار کابین است. این دو جک به شیوه مستقیم بدون فلکه و سیم بکسل نصب می شوند.

آسانسور هیدرولیک یک جک در زیر مستقیم 1:1

یک مدل مشهور دیگر از آسانسورهای هیدرولیک جک در زیر است. در این روش یک جک بصورت مستقیم به کابین و در زیر آن نصب می شود نسبت حرکت در این مدل نیز 1 به 1 می باشد.

انواع آسانسور هیدرولیک با جک تلسکوپی

یکی دیگر از معیارهای گروه بندی آسانسور هیدرولیک ساختمان جک است. جک های هیدرولیک مورد استفاده در آسانسور یک، دو یا سه مرحله دارند.

آسانسور هیدرولیک یک جک در زیر مستقیم تلسکوپی

در این روش یک جک هیدرولیک تلسکوپی دو یا سه مرحله ای در زیر کابین با نسبت 1:2 و بصورت مستقیم نصب می شوند. این مدل باعث می شود حفره استقرار جک به مراتب ارتفاع کمتری داشته باشد.

آسانسور هیدرولیک یک جک در کنار مستقیم تلسکوپی

این روش با استفاده از یک جک تلسکوپی دو یا سه مرحله ای در کنار کابین اجرا می شود. برای آسانسورهای مسافری با کابینی به ظرفیت کم تا متوسط این مدل بسیار مناسبی است.

آسانسور هیدرولیک یک دو جک در کنار مستقیم تلسکوپی

در آسانسورهایی با ظرفیت بالا و ابعاد کابین بزرگ که طول مسیر کم تا متوسطی دارند می توان از مدل دو جک در کنار با جک های تلسکوپی 2 و 3 مرحله ای استفاده کرد.

انواع آسانسور هیدرولیک بر اساس پاوریونیت

پاوریونیت به عنوان واحد نیرومحرکه آسانسور هیدرولیک اهمیت بسیار بالایی در عملکرد آن دارد. انواع آسانسور هیدورولیک را می توان بر مبنای نوع و ویژگی های پاوریونیت دسته بندی کرد.

آسانسور هیدرولیک با پاوریونیت مکانیکی تک سرعته

در ساده ترین نوع پاوریونیت آسانسور هیدرولیک از شیر کنترل مکانیکی با عملکرد تک سرعته ساتفاده می شود. انواع آسانسور هیدرولیک با سرعت پایین و بالابرهای کوچک با این مدل از پاوریونیت عمل می کنند.

آسانسور هیدرولیک با پاوریونیت مکانیکی دو سرعته

نوع تکامل یافته تر پاوریونیت های مکانیکی دو سرعته عمل می کنند. این پاوریونیت ها که در بیشتر آسانسورهای هیدرولیک تا 1 متر بر ثانیه قابل استفاده هستند بطور معمول با 3 تا 5 بوبین کار می کنند.

آسانسور هیدرولیک با پاوریونیت الکترونیکی

همگام با پیشرفت های تکنولوژیک، پاوریونیت هایی با استفاده از شیرهای کنترل الکترونیکی در انواع آسانسور هیدرولیک توسعه یافته اند. این شیرها جریان روغن را به تدریج و شیب بسیار ملایم کم و زیاد می کنند.

آسانسور هیدرولیک با پاوریونیت اینورتر

استفاده از درایو اینورتر برای راه اندازی الکتروموتور در انواع آسانسور هیدرولیک می تواند به بهره وری انرژی و توسعه عملکرد دستگاه کمک قابل توجهی نماید. برخی از پاوریونیت های پیشرفته با استفاده از درایو عمل می کنند.