طراحی آسانسور

قابلیت اطمینان آسانسور

قابلیت اطمینان آسانسور در طراحی

قابلیت اطمینان آسانسور چیست؟ در طراحی آسانسور(ها) قابلیت اطمینان باید در بستر نیازهای کاربری مورد توجه شود. قابلیت اطمینان بالای آسانسور به معنای احتمال پایین خرابی و خاموشی آن است. بدون شک رسیدن به قابلیت

بیشتر »
مشخصات یک آسانسور خوب

مشخصات یک آسانسور خوب

در این مطلب مشخصات یک آسانسور خوب واکاوی شده است. ابتدا معیارها و پارامترهای مهم در بررسی و انتخاب یک آسانسور خوب طرح شده و سپس به شرح و بررسی هر یک از این موارد پرداخته شده است. کیفیت عملکرد، ایمنی، زیبایی و قابلیت اطمینان سیستم به عنوان برخی از مهمترین معیارهای ارزیابی در سیستم های آسانسور می باشند.

بیشتر »
طراحی آسانسور

طراحی آسانسور

در این نوشته طراحی آسانسور هیدرولیک و کششی شرح داده شده است. نکات مهم در رابطه با مشخصات کلیدی طراحی آسانسور و مراحل آن مورد اشاره قرار گرفته و در رابطه با طراحی بخش های مهم و محاسبات بحث شده است.

بیشتر »
قوانین ابعاد برای کابین

ابعاد آسانسور

در این مطلب ابعاد آسانسور 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 13 نفره کششی، هیدرولیکی، گرد، هوم لیفت و … شرح داده شده است. همچنین، جدول ابعاد چاله آسانسور، ابعاد آسانسور بر اساس مقررات ملی ساختمان (مبحث 15) و ابعادفضای بالاسری و اتاق موتورخانه مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر »

مراحل طراحی آسانسور

در این بخش از مقالات، مطالب بسیار کاربردی و متنوعی درباره مراحل طراحی آسانسور، نکات کلیدی در طراحی و مشخصات فنی و راهنماهای لازم گنجانده شده است.

تعیین مشخصات کلیدی

اولین گام در مراحل طراحی آسانسور تعیین مشخصات اصلی یا کلیدی در ارتباط با شرایط ساختمانی و کاربری است. در این گام موارد اصلی مانند طول مسیر، تعداد توقف، شرایط چاهک، مشخصات چاه و موتورخانه آسانسور مشخص می شوند. همچنین تحمین هایی درباره تعداد، نوع، سرعت و ظرفیت آسانسور به دست می آید.

محاسبات ترافیک

محاسبات ترافیک یکی دیگر از مراحل طراحی آسانسور است که باید ابتدا با توجه به شرایط ساختمان صورت گیرد. در محاسبات ترافیک تعداد آسانسور، ظرفیت هر کدام، نوع کاربری و سرعت و موارد دیگری از این دست مشخص می شود.

انتخاب سیستم

برای طراحی آسانسور باید ابتدا سیستم محرکه مشخص شود. معمولا ساختمان های بیش از شش طبقه با استفاده از سیستم کششی طراحی می شوند. برای ساختمان هایی با دو تا چهار طبقه از سیستم هیدرولیک استفاده می شود. ولی در هر حال انتخاب نوع سیستم یک کار تخصصی است. این کار مستلزم توجه به بسیاری از عوامل و شرایط ساختمانی و کاربری است.

الزامات اولیه انتخاب آسانسور

در مرحله نخست طراحی آسانسور باید الزامات و مقررات مرتبط را مورد توجه قرار داد. در حال حاضر مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان به عنوان اصلی ترین مقررات در ارتباط با انتخاب و نصب آسانسور در تمام ساختمان ها اجباری است.

استاندارد آسانسور

یکی دیگر از موارد مهم استاندارد آسانسور است. استاندارد آسانسور باید در تمام مراحل و جزییات طراحی آسانسور رعایت شود. پس از اجرای آسانسور مرحله بازرسی بر اساس استاندارد انجام می شود. در صورت مغایرت با هر یک از بخش های استاندارد، باید موارد اصلاح و مجددا بازرسی شود. پس از آن گواهی استاندارد آسانسور اخذ می شود.