محاسبات آسانسور هیدرولیک

طول پایه جک هیدرولیک آسانسور

محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور

محاسبه طول پایه جک هیدرولیک آسانسور یکی از مراحل نصب آسانسور هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم محاسبه و برش پایه جک است. این کار به محاسبه چند فاکتور جداگانه مربوط است و گاهی باعث سردرگمی

بیشتر »
مصرف برق آسانسور هیدرولیک

مصرف برق آسانسور هیدرولیک

مصرف انرژی در انواع آسانسور در این مطلب به بررسی مصرف برق آسانسور هیدرولیک به عنوان یکی از انواع آسانسور پرکاربرد می پردازیم. در عصر حاضر که شاهد حساسیت های بیشتری بر جنبه های مخرب

بیشتر »

محاسبات آسانسور هیدرولیک

در این بخش مطالب مرتبط با محاسبات آسانسور هیدرولیک قرار می گیرد. بطور کلی این محاسبات شامل بخش های گوناگون و متنوعی است. محاسبات جک، پاوریونیت، محاسبات اجرایی و … از جمله این موارد هستند که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.

محاسبات جک آسانسور هیدرولیک

اولین مرحله از طراحی و محاسبات مربوط به جک هیدرولیک آسانسور می شود. در این فاز محسابات وزن کل، کورس جک، فشار، کمانش و ابعاد پیستون مهمترین موارد هستند.

محاسبات وزن کل

یکی از ابتدایی ترین ولی مهمترین بخش ازمحاسبات آسانسور هیدرولیک، وزن کل است. وزن کل وارد بر شفت جک باید به نحو دقیقی محاسبه شود. این کار مستلزم اخذ اطلاعات دقیق از سازنده کابین آسانسور، سازنده کارسلینگ و مونتاژ کننده است. در محاسبه وزن کل سیستم، وزن حداکثر بار، وزن کابین، درب کابین، متعلقات کابین، کارسلینگ، فلکه، سیم بکسل و شفت جک باید محاسبه شود.

محاسبات کورس جک

کورس جک برابر با میزان جابجایی شفت جک است. کورس کامل جک باید علاوه بر کورس عملیاتی کورس رزرو را نیز شامل شود. محاسبه کورس رزرو باید مطابق قواعد استاندارد آسانسور هیدرولیک صورت گیرد. در تعیین کورس جک، نوع سیستم (مستقیم یا غیرمستقیم) کورس اضافه و طول مسیر باید منظور شوند.

محاسبات فشار هیدرولیک

محاسبات فشار هیدرولیک باید دقیقا در انطباق با کدهای استاندارد محاسبه شود. یکی از مهم ترین محاسبات آسانسور هیدرولیک مربوط به فشار استاتیک و دینامیک در حالت کابین خالی و کابین بار کامل است. نکات مهم درباره این محاسبات در بخش مربوطه آورده شده است.

محاسبات کمانش جک

انجام محاسبات کمانش بخشی جدایی ناپذیر و الزامی در محاسبات جک آسانسور هیدرولیک است. از آنا که جک از نظر سازه ای مانند ستون رفتار می کند باید محاسبات کمانش آن به دقت با توجه به ابعاد شفت و مقاومت مصالح صورت گیرد.

محاسبات راپچرولو

انتخاب سایز درست راپچر ولو بر اساس جریان خروجی و فشار در سیستم صورت می گیرد. بطور معمول سازندگان راپچر ولو جداول یا چارت هایی را بر اساس این دو مولفه ارائه می کنند. در صورت عدم محاسه صحیح عملکرد راپچرولو مختل است.

محاسبات پاوریونیت آسانسور هیدرولیک

در فاز دوم برخی از مهمترین پارامترها در پاوریونیت محاسبه می شوند. سرعت، نرخ جریان، توان نامی، توان محاسباتی، شیر کنترل و اتصالات و شلنگ ها در این بخش می گنجند.

محاسبات پمپ و سرعت

اولین قدم در محاسبات پاوریونیت آسانسور هیدرولیک تعیین اندازه پمپ و به تبع آن سرعت است. سرعت حرکت جک آسانسور تابع دو فاکتور فلوریت عملیاتی (واقعی)، فشار در سیستم و سطح مقطع پیستون جک است.

محاسبات توان موتور

توان نامی موتور بر حسب کیلووات تابع، نرخ جریان سیستم، فشار حداکثر مضاعف در سیستم، ضرایب راندمان موتور، و میزان اتلاف در حرکت یا راندمان شفت آسانسور است. تعیین توان موتور بخشی بسیار مهم از مجموعه محاسبات آسانسور هیدرولیک تلقی می شود.

محاسبات شیر کنترل

مشخصه های فنی شیر کنترل از نظر سایز پورت ها، منحنی عملکرد، سایز فلوگایدها باید در مرحله طراحی و محاسبات تعیین شود. این کار مستلزم در اختیار داشتن فلوریت سیستم و فشار دینامیک و استاتیک است.

محاسبات مرحله نصب

برخی از موارد مهم در مراحل اجرایی و هنگام نصب محاسبه و تعیین می شوند که در زیر مورد اشاره قرار گرفته اند. طول پایه جک در سیستم های غیر مستقیم از جمله این موارد است. همچنین طول سیم بکسل مورد نیاز در سیستم های 1:2 و ارتفاع حفره جک و پایه آن در سیستم های جک مستقیم از جمله موارد محاسبات در اجرا محسوب می شوند.

محاسبه پایه جک آسانسور هیدرولیک

پایه جک آسانسور در سیستم های غیرمستقیم باید بر اساس طول جمع شده جک، طول کاملا باز شده جک، ابعاد فلکه، فاصله اطمینان، ارتفاع چاهک، طول مسیر و اورهد آسانسور تعیین و محاسبه شود.

محاسبات سیم بکسل آسانسور هیدرولیک

طول سیم بکسل آسانسور هیدرولیک غیرمستقیم نیز با توجه به مشخصات ابعادی کارسلینگ، پایه جک، ارتفاع کل چاه و فواصل اطمینان محاسبه می شود.

محاسبات حفره و چاهک آسانسور جک زیر

در نصب آسانسور هیدرولیک جک زیر مستقیم، پوسته در یک حفره در زیر چاه قرار می گیرد. ارتفاع این حفره، و همچنین پایه (شاسی) زیر پلیت جک باید به دقت محاسبه شود. محاسبات این بخش تابع ارتفاع کفی کابین، یوک، کورس رزرو جهت پایین فاصله راپچرولو و ارتفاع چاهک است.

سایر محاسبات آسانسور هیدرولیک

محاسبات آسانسور هیدرولیک مانند دیگر سیستم های آسانسور، بخش های گوناکون و متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد. بسیاری از موارد از مصرف برق، جریان راه اندازی موتور، حرارت ایجاد شده توسط سیستم، محاسبات سازه و … باید طراحی و محاسبه شوند. در این بخش تلاش می شود مهمترین نکات و مطالب در رابطه با محاسبات کاربردی آسانسور هیدرولیک متنشر شود.